Kotwica jest miejscem docelowym, na które wskazuje odnośnik. Jak dodać odnośnik w szablonie DIVI aby przeniósł nas do wskazanej sekcji, wiersza albo modułu? Wystarczy w miejscu, które ma być kotwicą dodać wyraz bądź ciąg wyrazów w pozycji CSS ID, a następnie tą sama sekwencję wyrazów przekleić do odnośnika danego modułu poprzedzając ją slashem. Nie ma znaczenia, czy moduł, który będzie kotwicą będzie znajdował się na dole strony, na górze, czy w jakimkolwiek innym położeniu. Ustanowiony przez nas odnośnik, przekieruje nas tam, gdzie mu wskazaliśmy. Poniżej zamieszczamy krótki film obrazujący jak należy wpisac odpowiednie sekwencje aby schemat zadziałał.

by Paulina Kanak

właścicielka domen Canaq.net | Canaq.pl

© Copyright 2014 | Wszelkie prawa zastrzeżone
cq.canaq@gmail.com