Kotwica jest miejscem docelowym, na które wskazuje odnośnik. Jak dodać odnośnik w szablonie DIVI aby przeniósł nas do wskazanej sekcji, wiersza albo modułu? Wystarczy w miejscu, które ma być kotwicą dodać wyraz bądź ciąg wyrazów w pozycji CSS ID, a następnie tą sama sekwencję wyrazów przekleić do odnośnika danego modułu poprzedzając ją slashem. Nie ma znaczenia, czy moduł, który będzie kotwicą będzie znajdował się na dole strony, na górze, czy w jakimkolwiek innym położeniu. Ustanowiony przez nas odnośnik, przekieruje nas tam, gdzie mu wskazaliśmy. Poniżej zamieszczamy krótki film obrazujący jak należy wpisac odpowiednie sekwencje aby schemat zadziałał.

Pin It on Pinterest