Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o MediachUniwersytet Warszawski wraz z 15 innymi uczelniami na terenie całej Polski postanawia wyjść na przeciw negatywnym odczuciom związanym z mediami oraz z technologią i zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Wiedzy o Mediach.

Zgłoszenie szkół do Konkursu odbywa się do dnia 26 września 2014r., a przystąpić do niego mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Głównym celem konkursu jestem popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej, świadomości odbioru i współuczestnictwa w komunikacji społecznej a także doskonalenie umiejętności samodzielnego dokonywania analiz i ocen dotyczących przekazów medialnych na podstawie posiadanych informacji.

Jak podaje regulamin Tematyka Konkursu obejmuje treści programowe ujęte w podstawie programowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, język polski i historia, realizowanych na poziomie rozszerzonym.

Czego oczekuje się od kandydatów? Co zrobić żeby wygrać? Napisz esej, stwórz film, nagranie audio, fotoreportaż lub fotokast. Napisz testy, odpowiedz na szczegółowe pytania w quizie opracowane przez organizatora i wygraj studia marzeń, staże w redakcjach prasowych Wydawnictwa Bauer, radiowych RMF oraz internetowych Interii, indeksy kierunków dziennikarskich na 16 wybranych uczelniach oraz inne nagrody rzeczowe takie jak: projektory multimedialne Sony, tablety NTT lub słuchawki JBL.

Głównym sponsorem Konkursu Wiedzy o Mediach jest SONY dostawca profesjonalnych rozwiązań dla edukacji.
Partnerem strategicznym Konkursu jest czasopismo Świat Wiedzy.
Główny organizator Konkursu: Instytut Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji o konkursie, regulamin, zakres tematyczny i szczegółowy harmonogram dostępnych jest na stronie: http://kwm.id.uw.edu.pl/